Posts

Showing posts from July, 2017

Contoh Kertas Kerja Sembang Maqasid PMI

______________________________________________________________________________ KERTAS KERJA ­______________________________________________________________________________
SEMBANG MAQASID
ANJURAN:

LAJNAH PENERANGAN DAN PERHUBUNGAN KAMPUS PERSATUAN MAHASISWA ISLAM UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (PMIUSM)
TARIKH: 22-FEBRUARI-2017 TEMPAT: TASIK FAJAR HARAPAN
TEMA:

“PENGENALAN KEPADA MAQASID SYARIAH”
1.0PENGENALAN
Maqasid Syariah (The higher objectives of Islamic Law) merupakan suatu ilmu yang harus dipelajari terutamanya bagi ulama fiqh agar setiap ijtihad dan pendapat yang diberikan bertepatan dengan kehendak syariat. Maqasid Syariah secara ringkasnya bermaksud tujuan, natijah, atau maksud yang dikehendaki oleh syarak melaluli sumber dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Sembang Maqasid merupakan program bersiri yang dianjurkan PMIUSM bertujuan untuk memberi kefahaman terhadap nas dan penelitian terhadap realiti semasa kepada Mahasiswa Islam USM.
2.0OBJEKTIF
2.1Memberi pencerahan secara terperinci kepada Mahasiswa…